วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ลัทธิ..บูชา..นาคราช...นาคเทวี

เมื่อ ๑๐,๐๐๐ ปี ที่แล้ว นี้เอง

ที่ อาณาจักร แอตแลนเธีย ขยายอิทธิพล และ อาณาเขต

จาก เกาะใหญ่ กลางทะเลใต้

ทำให้ ทุกทั่ว หัวระแหง มี วัฒนธรรม 

และ ความเชื่อ ที่เหมือนกัน

เพราะ ประตูเวลา นั่นเอง

ที่ทำให้ อาณาจักร แอตแลนเธีย ครอบงำความคิด ของผู้คน ทั้งโลกแอตแลนเธีย ปกครองด้วย ๒ ชนเผ่า คือ เผ่าอาทิตย์ และ เผ่าพระจันทร์


มีอยู่ ยุคหนึ่งที่ เผ่าพระจันทร์ ครองอำนาจ และสามารถขับไล่ เผ่าอาทิตย์ ออกไป

จากเกาะแอตแลนเธีย ได้อย่างสมบูรณ์ แบบ

กล่าวคือ สามารถขับไล่ ชนเผ่าอาทิตย์ ออกไป จนไม่หลงเหลือ ผู้คนที่สืบเชื้อสายจาก

เผ่าอาทิตย์ แม้เพียงคนเดียว

ทำให้ เผ่าอาทิตย์ ต้องถอยร่น ไปอยู่ อีกซีกโลกหนึ่ง ที่มีอากาศหนาวเหน็บ

ใน ฤดูฝน นั้นมี หิมะ ตก แทนที่จะเป็น ฝนตก

การทำมาหากิน ก็เป็นไปอย่างอยากลำบาก

จำเป็นต้อง สะสมเสบียงกรัง ให้ เพียงพอ ก่อนที่ จะเข้า ฤดูฝน อีกรอบหนึ่งของปีชนเผ่า ทั้งสอง มีความยึดมั่นศรัทธา ต่อธรรมชาติ เป็นอย่างมาก

ทั้งสองเผ่า ต่างนับถือ ลัทธิบูชานาคราช และนาคเทวี

แต่ เผ่าอาทิตย์ จะให้ความสำคัญต่อ นาคราช มากกว่า

ต่างจาก เผ่าพระจันทร์ ที่เคารพ นาคเทวี มารดาแห่งสรรพสิ่งมากกว่าการบูชา ธรรมชาติ ก็ต้องใช้ สิ่งของที่แทน ความยิ่งใหญ่ ของธรรมชาติ

ก็คือ ศิลา หรือ ก้อนหิน นั่นเอง


การบูชา นาคราช จะปั้นเป็นหิน สีเงิน เรืองรอง

เหตุที่มีสีเงินเรืองรอง เพราะ ผสม แร่ควอทซ์ เอาไว้

นี้คือ ภูิมปัญญา อย่างหนึ่ง ในการเก็บสะสม แร่ควอทซ์ เอาไว้ ในยามที่ขาดแคลน

ก็นำมาปั่น เพื่อร่อน เอาแร่ควอทซ์ ออกมาใช้งาน

ไม่ว่า จะเป็น เชื้อเพลิง ในการเปิด ประตูมิติเวลา

ซึ่งเป็นการสัญจร ที่ทันสมัยกว่าปัจจุบัน เป็นอันมาก


ส่วน การบูชา นาคเทวี จะปั้นเป็น หิน สีทอง เรืองรอง

ที่เป็น สีทอง เรืองรอง เพราะ มีแร่ ทองคำ และ ทองแดง เป็นส่วนประกอบ

นั่นเอง


แต่ พบว่า ยุคต่อมา ก็มี การผสมผสาน แร่ ต่าง ๆ เข้า ไป

แม้แต่ แร่อัญมณี ต่าง ๆ

ก้อนหินบูชา จึงมีสีสันที่สวยงาม หลากหลายรูปทรง

ขึ้นอยู่กับ ค่านิยมของแต่ละพื้นที่ประเพณี บูชา นาคราช..นาคเทวี สืบทอดกันมาจนถึง ยุคเมื่อ ๑,๐๐๐ ปีที่แล้ว


แต่ การบูชา นาคเทวี จะเลือนหาย

เมื่อ ๑,๐๐๐๐ ปีมาแล้วเช่นกันเพราะ เมื่อ เผ่าอาทิตย์ กลับมา ครองอำนาจ เหนือ อาณาจักร แอตแลนเธีย อีกครั้ง

ได้สั่งให้ ทำลาย พิธีกรรม ที่แสดงถึงการเคารพ นาคเทวี

เพราะ โกรธแค้น ที่ตน เคยได้รับการดูหมิ่น จากเผ่าพระจันทร์

ซึ่งเคารพ นาคเทวี เหนือสิ่งอื่นใด


เรียกง่าย ๆ คือ เป็นการข่มขวัญศัตรู นั่นเองถึงแม้ว่า ยุคก่อน อาณาจักรแอตแลนเธีย ล่มสลาย

จาก มหาธรณีวิบัติ  ซึ่ง เผ่าพระจันทร์ กลับมาครองอำนาจ

ก็หาได้ แสดงความเคารพต่อ นาคเทวี เช่นดังครั้ง บรรพกาลเก่าก่อนมาลัทธิบูชา นาคเทวี จึงเสื่อมสูญสลาย ไปตามกาลเวลา ที่ผันผ่าน

และน้อยคนนัก ที่จัก ได้รู้ความเป็นมาที่น่าเศร้าสลดหดหู่ใจ เป็นยิ่งนัก
(ช่วงเรื่องเล่า..จากความฝัน..เฟื่อง)

โดย  Winnie the ENG

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น